INTEGRITETSPOLICY

Integriteten för dina personuppgifter är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver de sätt som vi samlar in, lagrar, använder och behandlar de uppgifter som du förser oss med, eller som vi samlar in i samband med produkter, tjänster, appar och webbplatser (sammantaget kallat för ”tjänster”) från Awem Games.

Vi kommer att anslå alla ändringar av integritetspolicyn på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande genom att anslå detta meddelande i tjänsten innan ändringen träder i kraft, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Vi rekommenderar att du granskar vår integritetspolicy varje gång du använder tjänsterna för att hålla dig informerad om våra rutiner för behandling av uppgifter och de sätt som du kan hjälpa oss att skydda din integritet. Din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandedatumet kan påverkas av den nya integritetspolicyn.


I. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

I hela detta dokument refererar ”Awem Games” eller ”oss” eller ”vi” till

Awem Games Limited (”Personuppgiftsansvarig”)
Adress: Office 302, Central Court, Mantos Mavrogenous, 8011, Paphos, Cyprus
E-postadress: privacy@awem.com


II. ANVÄNDNING AV UPPGIFTER

Personuppgifter

För att få tillgång till tjänsterna kan Awem Games komma att samla in uppgifter eller kombinationer av uppgifter som kan användas för att identifiera dig som individ («Personuppgifter»), men endast om du frivilligt lämnar dessa till oss. De personuppgifter som du kan tänkas förse oss med inkluderar, men är inte begränsade till:

 • ditt användarnamn,
 • dina meddelanden kring tjänsten (som t.ex. supportärenden),
 • andra uppgifter som du väljer att förse oss med (som t.ex. uppgifter för att identifiera ett förlorat konto).

Uppgifter som samlas in automatiskt

Awem Games kan komma att använda verktyg eller analysprogram från tredje part som automatiskt samlar in och använder vissa uppgifter, vilket kan inkludera men inte är begränsat till:

 • IP-adress,
 • uppgifter om webbläsare,
 • unikt enhets-ID,
 • hårdvarutyp,
 • versionen på ditt operativsystem («OS»),
 • namnet på din enhet,
 • mobiltelefonoperatör,
 • geografiska uppgifter som t.ex. landskod,
 • framsteg i spelet och den tid du spelat,
 • poäng och bedrifter, all annan interaktion med tjänsten, uppgifter om alla dina interaktioner i spelet och med andra spelare i spelet via serverns loggfiler, andra uppgifter som rimligen krävs av Awem Games för att förbättra tjänsterna.

Uppgifter från våra samarbetspartners

För att uppfylla vårt avtal med dig och när behandling krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet som vi är skyldiga att uppfylla, kan vi även komma att inhämta uppgifter om dig från våra samarbetspartners:

 • uppgifter vi tar emot om du länkar till ett verktyg från tredje part i tjänsten: ditt Facebook-ID, e-postadress, foto eller andra bilder (Facebook),
 • uppgifter för att stoppa bedrägeri (såsom missbruk av återbetalningar i spelen eller klickbedrägerier vid annonsering),
 • uppgifter från de plattformar som spelet körs på (för att t.ex. verifiera en betalning),
 • uppgifter för annonserings- och analysändamål, så att vi kan förse dig med en bättre tjänst.

Cookies

Tjänsterna kan komma att använda cookies för att lagra information om dina besök såsom men inte begränsat till, dina preferenser eller ett användarnamn och lösenord. Du kan inaktivera cookies närsomhelst, även om du då inte kommer att kunna komma åt eller använda funktioner i tjänsterna.

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer av analys, inklusive men inte begränsat till Google Analytics (gemensamt benämnda ”Tredjepartsleverantörer av analys”). Dessa tredjepartsleverantörer av analys använder cookies på våra webbplatser. De uppgifter som genereras av cookies kring din användning av våra webbplatser kan komma att överföras till och lagras på servrar hos tredjepartsleverantörer av analys, som även kan vara placerade utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tredjepartsleverantörerna av analys kommer att använda dessa uppgifter som ombud för oss för att utvärdera din användning av våra webbplatser, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet samt tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet. Villkoren för lagring av cookies av en tredje part ska fastställas av respektive tredje part. Läs mer i deras Användningsvillkor och Integritetspolicy.

För att välja bort: Ladda ned webbläsartillägget ”Google Analytics Opt-out Browser Add-on” här.

Du kan kontrollera och/eller radera cookies som du önskar genom att ändra dina webbläsarinställningar. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras på din dator. Om du gör detta, kan du dock manuellt behöva justera vissa preferenser varje gång du använder tjänsterna, och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Känsliga uppgifter

Vi behandlar inga känsliga uppgifter som t.ex. uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös tro, fysisk eller psykisk hälsa eller tillstånd, brottsregister eller domstolsdomar, etc.

Inloggning till Facebook

För att komma åt vissa tjänster, kan du få en fråga om att logga in med ditt konto för Facebook. Vi har inte tillgång till ditt användarnamn och lösenord för Facebook, eftersom inloggningsprocessen sker på Facebooks servrar. Du anger ditt användarnamn och lösenord på Facebooks webbplats. Du är ansvarig för att skydda uppgifterna för ditt konto på Facebook och för alla dina aktiviteter och åtgärder med din inloggning för Facebook när du använder tjänsterna.

När du ansluter till tjänsten och/eller använder tjänsterna via ditt konto på Facebook, kommer du att få en fråga om att tillåta tjänsten att komma åt vissa uppgifter som lagras hos Facebook. Vi använder endast dina uppgifter från Facebook i enlighet med de integritetsinställningar som du har ställt in under ditt konto på Facebook. I enlighet med detta använder vi endast dessa uppgifter för att förse dig med tjänsten vid varje givet tillfälle (men lagrar inte) sådana uppgifter, som du har tillåtit Facebook att dela med tredje part i enlighet med de integritetsinställningar som du har ställt in för ditt konto på Facebook.

Facebooks användning av personuppgifter och/eller uppgifter på Facebook som tillgängliggjorts vid användning av tjänsten styrs av Facebooks Datapolicy och kontrolleras av Facebook, inte av denna integritetspolicy eller av oss.


III. VAD VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER TILL

För att tillhandahålla tjänsterna till dig

För att tillhandahålla tjänsterna till dig och för att uppfylla vårt avtal med dig använder vi dina uppgifter, vilket är nödvändigt:

 • för att registrera och administrera ditt konto, och för att verifiera dina uppgifter,
 • för att förse dig med de tjänster du begär,
 • för att verifiera och bekräfta betalningar,
 • för att kommunicera med dig om ditt konto och skicka dig information om funktioner på våra webbplatser eller ändringar i våra policyer,
 • för att ge support inklusive, men inte begränsat till, produktuppdateringar, produkträttningar och annan liknande kommunikation,
 • för att arrangera ditt deltagande i tävlingar, belöna dig med gåvor och belöningar som du kan vara berättigad till som ett resultat av att ha vunnit en tävling online eller offline, etc.

För att göra tjänsten lämpligare för våra användare

För att tillhandahålla en bra tjänst till våra användare, har vi ett berättigat intresse i att samla in och behandla nödvändiga uppgifter för att

 • uppdatera och utveckla spelarprofiler,
 • utveckla och förbättra tjänsten och spelarens upplevelse,
 • administrera vår relation med dig,
 • tillhandahålla sociala funktioner som en del av tjänsten,
 • anpassa din upplevelse av tjänsten,
 • svara på dina kommentarer och frågor för att ge spelarsupport,
 • meddela dig och förse dig med information om funktioner på våra webbplatser, nya produktsläpp och serviceutvecklingar, samt för att marknadsföra våra produkter och tjänster,
 • förse dig med specialerbjudanden i tjänsten likväl som på andra webbplatser och tjänster, eller via e-post,
 • skicka relaterad information till dig, som t.ex. uppdateringar, säkerhetsvarningar och supportmeddelanden,
 • göra det möjligt för dig att kommunicera med andra spelare.

Du kan välja bort att få marknadsföringskommunikation från oss. För att ta reda på hur du gör det, se avsnittet ”Begära att vi slutar använda dina uppgifter”.

För att hålla tjänsterna säkra och rättvisa

För att hålla tjänsten och dess sociala funktioner säker och rättvis, för att förhindra och bekämpa bedrägeri och fusk samt för att säkerställa en acceptabel användning, har vi ett berättigat intresse i att behandla nödvändiga uppgifter för att

 • analysera och övervaka användningen av tjänsterna,
 • vidta åtgärder mot spelare som bedrar, fuskar eller stör.

Om uppgifterna kan användas för att bevisa att fusk, bedrägliga aktiviteter eller brott mot användningsvillkoren har inträffat, kommer vi dessutom att lagra uppgifterna för att inleda, utöva och försvara juridiska anspråk under tillämplig preskriberingstid.

Med ditt samtycke

Med ditt samtycke kan vi komma att behandla uppgifter för ytterligare specifika ändamål.

Om du har samtyckt till vår användning av uppgifterna om dig för ett specifikt ändamål har du rätt att ändra dig närsomhelst och återkalla ditt samtycke, men det kommer inte att påverka någon behandling som redan har skett.  Där vi använder dina uppgifter för att vi har ett berättigat intresse att göra det, har du rätten att göra invändningar mot denna användning. Men, det kan i vissa fall innebära att du inte längre har rätten att använda tjänsterna.


IV. LAGRING AV DINA UPPGIFTER

Vi lagrar inga personuppgifter som kan användas för att identifiera en användare längre än den tidsperiod som krävs för att slutföra den funktion för vilken uppgifterna samlades in. Vi lagrar dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt, eller så länge det behövs för att förse dig med tjänsten.
Observera att om du ber oss ta bort dina personuppgifter, så kommer vi att lagra dina uppgifter enligt vad som krävs för våra berättigade affärsintressen, som t.ex. att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, lösa dispyter och upprätthålla våra avtal.

Marknadsföringsinformation: Om du har valt att ta emot marknadsföring via e-post från oss så lagrar vi information om dina marknadsföringspreferenser under en rimlig tidsperiod från det datum som du senast uttryckte intresse kring våra tjänster.  Vi lagrar uppgifter som hämtats från cookies och andra spårningstekniker under en rimlig tidsperiod från det datum då sådana uppgifter skapades.


V. UTLÄMNING AV UPPGIFTER

Vi delar de uppgifter som vi samlar in om dig på de sätt som diskuteras nedan och endast när det krävs för att uppfylla ett avtal med dig, uppfylla en skyldighet enligt lag som vi måste uppfylla eller baserat på våra berättigade affärsintressen. Vi säljer inga uppgifter om dig till annonsörer eller annan tredje part. Även om en tredje part kan ha tillgång till dina personuppgifter i samband med utförande av tjänsterna för Awem Games, får denne inte använda sådana uppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla sina tjänster.

Värdtjänster: Vi kan komma att använda tredjepartsföretag som värd för uppgifter eller för att tillhandahålla annan infrastruktur som underlättar leveransen av våra tjänster. Sådana samarbetspartners inkluderar: Amazon Web Services, Inc.

Tjänster för kundsupport: Vi nyttjar tredje part för att hjälpa oss med kundsupport i vissa områden och för vissa produkter. Sådana företag kan ha tillgång till dina personuppgifter, inklusive personuppgifter som du kan komma att tillhandahålla i dina kundsupportärenden. Sådana samarbetspartners inkluderar: Zendesk Inc.

Utvecklare av spelprogrammet: För att utveckla och stödja spelprogrammet, kan vi komma att dela ditt smeknamn, e-postadress, IP-adress och vissa andra uppgifter med utvecklingsföretag från tredje part. Sådana samarbetspartners inkluderar: AG Production Limited Liability Company, Awem Limited Liability Company

Samarbetspartners för annonsering och annonsmätning: Vi kan komma att dela din e-postadress, ditt smeknamn, din IP-adress och andra uppgifter som du delar med oss för att möjliggöra målinriktning, leverans och mätning av annonser online från tredjepartstjänster, eller på annat sätt möjliggöra överföring av uppgifter som kan vara användbara, relevanta eller av intresse för dig. Sådana samarbetspartners inkluderar: ironSource Ltd., Fyber Media GmbH, AppsFlyer Ltd.

Länkar till webbplatser från tredje part: Tjänsterna kan innehålla länkar som leder dig direkt till andra webbplatser eller tjänster vars integritetspolicyer kan skilja sig från våra. Om du anger några uppgifter på dessa webbplatser från tredje part, styrs dina uppgifter av deras integritetspolicyer och inte av denna policy. Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn noggrant för alla webbplatser som du besöker.

Delning av anonyma uppgifter: Vi kan även komma att dela pseudonymiserade eller sammanställda uppgifter med tredje part, eller andra uppgifter som inte identifierar dig direkt, för att exempelvis visa trender för tjänsterna.

Ändring av ledning: Vi kan komma att dela dina uppgifter som en del av en försäljning, sammanslagning av vårt företag, byte av ledning eller som förberedelse inför sådana händelser. En enhet som förvärvar oss eller delar av vårt företag kommer att ha rätten att fortsätta att använda dina uppgifter, men endast på det sätt som definierats i denna integritetspolicy, om du inte godkänner något annat.

Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med alla lagkrav och även när vi anser att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att efterleva rättegångsförfaranden, domstolsbeslut och juridiska processer.

Vi kan komma att dela sammanställda eller pseudonymiserade uppgifter om dig med annonsörer, publicister, affärspartners, sponsorer och annan tredje part.


VI. WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Tredje part kan komma att samla in dina uppgifter. Det finns ett antal ställen i och kring tjänsterna där du klickar på en länk för att komma till andra webbplatser, tjänster och webbresurser som inte är anslutna till eller kopplade till oss och inte lyder under denna integritetspolicy. Om du exempelvis klickar på en annons, kan du hamna på en webbplats som vi inte kontrollerar. Dessa webbplatser från tredje part kan oberoende av oss samla in uppgifter, inklusive personuppgifter från dig. Vi rekommenderar att du kontrollerar integritetspolicyerna för alla webbplatser från tredje part som du besöker.


VII. ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR

Awem Games värdesätter det särskilda ansvaret med att skydda personuppgifter för barn som är yngre än 13 år och samlar inte medvetet in sådana uppgifter. OM DU ÄR UNDER 13 ÅR BÖR DU INTE FÖRSÖKA ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER. Om Awem Games upptäcker att ett barn under 13 år har försett oss med personuppgifter, kommer vi att radera barnets personuppgifter från våra register så snart som möjligt.


VIII. SÄKERHET

Vi följer generellt vedertagna branschstandarder för att skydda de personuppgifter som lämnas, både vid överföringen och när vi tagit emot dessa. För att göra det lättare att säkerställa en säker och skyddad spelarupplevelse, uppdaterar och implementerar vi ständigt våra administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och mot förlust, missbruk och förändring. Men, ingen överföringsmetod på internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera att dina personuppgifter är helt skyddade, även om vårt mål är att använda kommersiellt vedertagna sätt att skydda dem.


IX. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Vår tjänst är global till sin natur och dina uppgifter kan därför komma att överföras vart som helst i världen. Vi överför, behandlar och lagrar dina uppgifter utanför det land där du bor, till de platser där vi eller våra tjänsteleverantörer från tredje part bedriver verksamhet för att förse dig med tjänsterna.  När vi överför uppgifterna, vidtar vi åtgärder för att skydda dem.

Internationella överföringar inom dotter- och partnerföretag. För att möjliggöra vår globala verksamhet överför vi uppgifter till Vitryssland och tillåter åtkomst till dessa uppgifter från länder där de företag vi äger eller driver, bedriver verksamhet för de ändamål som beskrivs i denna policy. Dessa länder kanske inte har lagar kring integritet och dataskydd som motsvarar lagarna i många av de länder där våra kunder och användare är baserade. När vi delar uppgifter om dig inom och bland företagets samarbetspartners använder vi standardavtalsklausuler för dataskydd som har godkänts av europeiska kommissionen.

Internationella överföringar till tredje part. Några av de tredjepartsföretag som beskrivs i denna policy och tillhandahåller tjänster åt oss enligt avtal, är baserade i andra länder som inte har några integritets- och dataskyddslagar som motsvarar de som finns i det land där du bor. När vi delar uppgifter om kunder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, använder vi ramverk för integritetsskydd mellan EU – USA och Schweiz – USA, standardavtalsklausuler för dataskydd som godkänts av den europeiska unionen, och andra lämpliga juridiska medel för att skydda överföringen. Vi förser dig med en kopia av dessa standardavtalsklausuler för dataskydd på din begäran.


X. DINA RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV

Välja bort målinriktad marknadsföring

Du kan välja bort intressebaserad annonsering på mobila applikationer i integritetsinställningarna i din Android- eller iOS-enhet genom att välja ”begränsad annonsspårning” (Apple iOS) eller ”Välj bort intressebaserad annonsering” (Android).

Tillgång till personuppgifter (rätten till tillgång)

Om du begär det kommer vi att förse dig med en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, elektroniskt format. Här nedan, beskriver vi rutinen för att göra denna begäran. Du kan kontakta oss på något av de sätt som beskrivs i avsnittet Kontakta oss nedan för ytterligare hjälp.

Ändra eller korrigera dina uppgifter (rätten till rättelse)

Du kan redigera en del av dina personuppgifter via ditt konto. Du kan även be oss att ändra, uppdatera eller rätta till dina uppgifter i vissa fall, särskilt om de är felaktiga.

Radera din information (rätten till radering): Du kan be oss att radera alla eller vissa av dina personuppgifter (när de t.ex. inte längre behövs för att tillhandahålla tjänster till dig). När ditt konto raderas kommer du att förlora tillgången till de flesta tjänsterna, inklusive kontot och spelrelaterade uppgifter som är länkade till ditt konto, abonnemang och möjligheten att komma åt andra tjänster för vilka du använder kontot. Observera att när ditt konto väl har raderats kommer du att förlora din erfarenhet i spelet och alla spelrelaterade uppgifter.

Begära att vi slutar använda dina uppgifter (rätten att göra invändningar): Där behandling av dina personuppgifter är baserade på berättigade intressen kan du använda din rätt att göra invändningar närsomhelst. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida det inte finns tvingande och bestående lagliga skäl till behandlingen, eller att uppgifterna är nödvändiga för att inleda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Välja bort direktmarknadsföring: Du kan även välja bort vår användning av dina uppgifter för marknadsföringsändamål genom att följa instruktionerna under marknadsföringskommunikation, eller genom att kontakta oss på de sätt som redovisas i avsnittet ”Kontakta oss”.  När du gör en sådan begäran kan vi behöva en viss tid för att undersöka och möjliggöra din begäran. För att ändra eller radera push-meddelanden går du till inställningar i din enhet och väljer lämplig inställning, eller ändrar inställningarna i din webbläsare om du använder någon av våra webbplatser.

Rätten till dataportabilitet: Dataportabilitet innebär möjligheten att erhålla vissa personliga uppgifter i ett format som du kan flytta från en tjänsteleverantör till en annan (som när du t.ex. överför din e-postadress till en annan leverantör).  Beroende på sammanhanget gäller detta för vissa av dina uppgifter, men inte alla.

Du kan återkalla ditt samtycke där behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke, genom att kontakta oss på något av de sätt som redovisas i avsnittet ”Kontakta oss”. Om du återkallar ditt samtycke kommer det inte att påverka lagligheten i den behandling som baserades på ditt samtycke före återkallandet.

I de flesta fall kommer vi att svara på alla begäranden inom en kalendermånad. Om vi inte kan hantera din begäran till fullo inom en kalendermånad (på grund av att den är komplicerad eller antalet begäranden), kan vi förlänga denna period med ytterligare två kalendermånader. Om detta skulle bli nödvändigt kommer vi att förklara orsakerna till en sådan fördröjning. Om du gör din begäran elektroniskt kommer vi där det är möjligt att tillhandahålla uppgifterna elektroniskt om du inte begärt något annat.

Du har rätt att klaga hos den övervakande dataskyddsmyndigheten inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet för klagomål som inte har blivit lösta.


XI. KONTAKTA OSS

Om du av någon anledning känner dig bekymrad över det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter eller har frågor om tjänstens integritetsaspekter ber vi dig kontakta oss på:

Awem Games Limited
Adress: Office 302, Central Court,
Mantos Mavrogenous, 8011, Paphos, Cyprus
E-postadress: privacy@awem.com